Mobai ’s CEO Brage Strand gir et innblikk i hvordan biometri kan bidra til å bekjempe svindel, misbruk og digital bankran i finansnæringen. Bruk av biometri innenfor tillitstjenester i regulerte næringer som bank og finans blir stadig oftere vurdert og tatt i bruk som tillegg til andre typer sikkerhet. EU har nok en gang satt dette på kartet gjennom eIDAS2.0, og lagt til rette «remote digital onboarding». I en heldigital verden er muligens ikke lenger fysisk oppmøte for å få utstedt en akseptert og «sterk» ID lenger et krav for å bli kunde i en bank. Biometri er nøkkelen til inkluderende digitalisering. Kan den også brukes til å stoppe digitale bankran?

Betaling og digitaliseringskonferansen 2023
Oslo, 2-3 November 2023, Quality Hotell Expo, Snarøyveien 20

Se resten av programmet her: https://www.finansnorge.no/arrangementer/2023/betalingogdigitaliseringkonferansen-2023/