Digital identitet til alle – hvordan skal vi sammen løse samfunnsutfordringen?

Sentrale aktører i ID-forvaltningen i Norge møtes for å diskutere hvorfor en digital identitet til alle er viktig for å sikre digital inkludering, hva som skal til og hvordan offentlig og privat sektor eventuelt kan samhandle for å løse denne samfunnsutfordringen.

Les mer om arrangementet her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/22082